PODĚKOVÁNÍ

Za Vánoční koncert z 10.prosince 2010

Touto formou bychom rádi poděkovali těm, kteří nám byli nakloněni i tento rok. Zejména však firmě Ekobus a obci Horní Libchava. Dále pak všem účinkujícím souboru Pražský Hlahol se sbormistrem Romanem Novákem, dirigentovi Adolfu Melicharovi a sólistům Gabriele Pešinové, Kláře Kraumanové, Jiřímu Hruškovi a Zdeňkovi Harvánkovi, kteří vystoupili také bez nároků na honorář.

Všem upřímně děkujeme a přejeme vše nejlepší do roku 2010.

 

Za Vánoční koncert z 12.prosince 2009
Firmě Ekobus, paní Evě Reslové, obci Horní Libchava a nemalou měrou i účinkujícím, kde soubor Pražský Hlahol, dirigent Jiří Mikula a sólisté Jiří Hruška, Klára Džuganová, Klára Kraumanová a Jíří Kalendovský vystoupili bez nároků na honorář.
 
Moc děkujeme a přejeme vše nejlepší do roku 2010.

 

Za rok 2006 prozatím děkujeme za podporu našeho projektu:
Českoněmeckému fondu budoucnosti - www.fondbudoucnosti.cz
firmě Ewals Cargo Care, Česká Lípa - www.ewals.cz
obci Horní Libchava a jejím zastupitelům - www.antee.cz/hornilibchava
Libereckému Kraji, pracovníkům referátu kultury a památek
www.liberecky-kraj.cz
společnosti TUREK MEDIA provozující server www.horydoly.cz
Městskému úřadu v České Lípě - www.mucl.cz
panu Janu Valentovi
panu Jiřímu Dočekalovi - servis automobilů a zámečnictví
panu Stanislavu Dvořákovi
panu Bičanovi
firmě Infinity a.s. - www.infinity.cz
zaměstnancům pardubické pobočky společnosti Infinity a.s. www.infinity.cz
a dalším ..., kteří pomohli, dlouhodobě pomáhají a jichž si za tuto nezištnou pomoc hluboce vážíme!
 
Děkujeme!
Za rok 2005 děkujeme za (finanční nebo jinou) podporu našeho projektu:
Libereckému kraji - odbor péče o památky
Mgr.Gollové, Mgr.Randáčkovy
Česko-německému fondu budoucnosti Soně Dederové,
Zdeňce Urbanové z Městského úřadu Česká Lípa
Obecnímu úřadu Horní Libchava a starostovi Pavlu Černému
Markétě Štinglové, Petře Veškrnové - oběma za překlady do německého jazyka
Lezeckému časopisu Montana
Keramické dílně Zuzany Pištové
a dalším sponzorům ...

Děkujeme všem, kteří v minulém roce pomohli a děkujeme i těm, kteří nepomohli, ale neškodili.
V sobotu 17. prosince proběhl Vánoční koncert 2005, na kterém se vybralo přes 5000Kč. Všem co přišli, přispěli nebo vystoupili tímto děkujeme.

 

Za rok 2004 děkujeme za finanční podporu našeho projektu:
Otci Havelkovi
Mgr.Heleně Gollové
Mgr.Randáčekovi z Krajského úřadu Liberec

 

Za rok 2003 děkujeme za finanční podporu našeho projektu:
Okresnímu referátu kultury
Ministerstvu kultury ČR
Otci biskupu Josefu Kouklovi
dr.Filipu Suchomelovi
ing. Petru Kiliánovi
Aleši a Davidovi Voverkovým
Michalu Hladíkovi
Martinu Jauernigovi
a dalším dárcům a sponzorům

NAHORU