OBČANSKÉ SDRUŽENÍ JAKUB

 

Dovolte, abychom vám představili Občanské sdružení Jakub, na jehož internetových stránkách se právě nacházíte a seznámili vás s jeho cíli.
Občanské sdružení Jakub jsme založili s cílem zachránit kostel sv. Jakuba Většího v Horní Libchavě před úplnou devastací a zánikem. Po desítkách let politováníhodného nezájmu ze strany státu, církve i občanů, jsme si od římskokatolické církve kostel vypůjčili na 40 let, abychom se tuto notně zuboženou dominantu obce pokusili vrátit zpět do centra dění místní komunity.
Od počátku našeho snažení úspěšně spolupracujeme s místní správou, referátem kultury Okresního úřadu v České Lípě a římskokatolickou církví. Nemalou oporou ve všem, co pro kostel společnými silami děláme, je nám také Sbor dobrovolných hasičů Horní Libchava. Obvzláště nás však těší zájem místních občanů, kteří neváhají přiložit ruku k dílu a pro které už kostel není bezejmenou ruinou na okraji jejich zájmu, ale stává opět se symbolem obce.
Rekonstrukci kostela jsme pro její časovou a materiální náročnost rozložili do několika etap. Čeká nás nejen nutná oprava krovu a střechy, ale i stropu hlavní lodě, výměna střešní krytiny, dokončení klempířských prací, provedení stavebně-historického průzkumu, vyspravení poškozeného zdiva a klenby, výměna oken a dveří, obnova dřevěného schodiště do věže i na kůr, nové rozvody elektřiny, nové vnitřní i venkovní omítky, doplnění kamenné dlažby, rekonstrukce věžních hodin a doplnění hřbitovní zdi včetně vstupní brány a venkovních schodišť. Podrobné informace o postupu rekonstrukce budou průběžně k nahlédnutí na internetových stránkách sdružení
Opravy budou dlouhodobé a budou záviset na zdrojích, které se nám podaří získat. Po opravě bude kostel využíván nejen jako duchovní prostor, ale jeho hlavní využití by měla být expozice vztahů českých a německých věřících v této oblasti.
Dne 23.12.2001 se zde konal první koncert místní školy. Tento předvánoční kostel na který se přišlo podívat XX, byl symbolickým začátkem dalšího využití prostoru kostela a to jako koncertního a kulturního zázemí obce, která v této chvíli nemá jediný prostor, kde by mohla tyto aktivity vyvíjet.
Závěrem této krátké exkurze do historie sdružení a do jeho cílů bychom vás chtěli požádat o podporu pro náš projekt. V případě vašeho zájmu nás prosím kontaktujte a rádi vám zodpovíme vaše případné další dotazy.
Pevně věříme, že v naší snaze uspějeme i díky pochopení a vstřícnosti vás, jenž právě čtete tyto řádky.

Za Občanské sdružení Jakub:

Ing. Mgr. Radovan Boček
Olga Kliková
Petr Pokuta
Ing.Jaroslav Vaněk
Hana Vaňková


NAHORU