SLOVO STAROSTY OBCE HORNÍ LIBCHAVA

 

Přinese 21. století záchranu?
Pavel Černý, starosta Horní Libchavy


Při zamyšlení nad touto otázkou ve spojení s kostelem sv. Jakuba Většího v Horní Libchavě se nedá říci nic jiného, než ano.
Při jednáních o tom,jak libchavský kostel zachránit pro příští generace, se stát a církev zachovaly macešsky.
To, co bylo povinností státu a církve, zachránili občané. Přišli s myšlenkou založit občanské sdružení na záchranu kostela, jenž si pozornost již dlouho zasluhoval.
V roce 2001 po podepsání smlouvy o výpůjčce mezi církví a Občanským sdružením Jakub se rozeběhla oprava.
Přístup státu zastoupeného v tomto případě Okresním úřadem, Památkovým ústavem a vlastníkem, kterým je církev, se od té doby změnil k lepšímu. Všechny strany spolupracují ve společném zájmu, kterým je záchrana kulturní památky.
Ani obec nezůstává stranou a snaží se pomáhat tak, jak její možnosti, ale hlavně rozpočet dovoluje, například ve formě dřeva z obecního lesa na zpevnění a náhradu krovů či spolupráce při jednáních.
Je potěšující, že se daří do opravy kostela zapojit i místní občany, kteří nejsou členy sdružení.
Při takovéto spolupráci se nedá říci nic jiného, než že se kostel opět stane chloubou a dominantou obce.

NAHORU