P R O S I N E C  r.2006
  POHLED DO SCHODIŠTĚ NAD SAKRISTII A K VĚŽI SAKRISTIE A LOĎ OD SEVERU
PRVNÍ PATRO VĚŽ
LOD PŘI PŘÍPRAVÁCH NA VÁNOČNÍ KONCERT VSTUPNÍ BRÁNA OD JIHU
POHLED OD SEVERU NA SAKRISTII VSTUPNÍ BRÁNA

 
ZPĚT