Jaro 2005
     
JIHOVÝCHODNÍ POHLED Z VĚTŠÍ VZDÁLENOSTI JIHOVÝCHODNÍ POHLED ZPOZA KOSTELNÍ ZDI
VNITŘNÍ POHLED NA LOĎ VÝCHODNÍ POHLED
   

 
ZPĚT