TEXT NALEZENÝ VE VĚŽI KOSTELA

 

Opis a překlad pamětního zápisu z věže kostela sv. Jakuba Většího v Horní Libchavě. (Kovovou schránku se zápisem přinesl do Státního okresního archivu Česká Lípa dne 14. srpna 2001 starosta obce Pavel Černý a ing. Radovan Boček. Překlad pořídil téhož dne Miloslav Sovadina ve Státním okresním archivu Česká Lípa) 
Podle vyprávění starých lidí byly dříve uloženy v knoflíku věže vzácné staré písemnosti, které byly ztraceny. Při velkém požáru roku 1809 lehl kostel popelem a byl znovu postaven velkopřevorem řádu maltézských rytířů Kolovratem až roku 1812. Hezké vyzvánění (největší zvon "Sv. Jakub vážil přes 1000 kg) bylo přerušeno za války roku 1916, neboť byla nouze o kovy. Teprve roku 1924 bylo možno obětavostí věřících obstarat tři nové zvony nákladem 24 tisíc korun. O toto krásné dílo se zasloužil náš nezapomenutelný farář Johann Vitek, který však zemřel 20. ledna 1924 a vysvěcení provedl jeho nástupce pan farář Karl Lucek. Ten odpočívá v chladné zemi od 4.ledna 1930. Za nápisy na zvonech vděčíme zdejšímu rodákovi, zemřelému školnímu radovi profesoru Josefu Münzbergerovi.
Roku 1926 přešlo pozemkovou reformou zdejší panství na pány Stavu, Vraného a bratry Jarošovy. Oni mají patronátní právo, ale náš současný farář Franz Polak patří k řádu maltézských rytířů.
Roku 1880 byla vyloučena z farního obvodu obec Slunečná a roku 1928 se odloučila i Dolní Libchava, která nyní patří ke klášteru v České Lípě. Roku 1906 postihlo naši obec neštěstí, veliký požár. Oheň vzešel z domu čp. 154 od zapadnuté jiskry a požár zachvátil domy čp. 44, 45,46,47,48,49,50,52,149 a 151.
Světová válka 1914 - 1918 způsobila v naší obci velikou bídu, na válečném pomníku jsou vepsána jména těch mužů a mladíků, kteří ztratili život pro vlast.
Při sčítání lidu roku 1930 vykázala naše obec 1047 obyvatel (roku 1920 pouze 973). Roku 1930 byl z darů a z obecních prostředků opraven náš mariánský neboli morový sloup a roku 1931 hodiny panem Weipertem z Nového Boru. K ochraně nově umístěných zvonů byla na věži zřízena nástavba.
Horní Libchava 6. května 1931

K. Schmidt, řídící učitel Franz Wi,insch, čp. 27 obecní pokladník a majitel hospodářství

Oswald Klimt, čp. 34 obecní radní kulič skla
Franz Mairich, čp 153 starosta obce od roku 1912
Frz. Melzer, čp. 56 zástupce starosty
Wenzel Puhl, čp. 59 obecní radní a mistr kovářský
br. Franz Polak farář


      faksimile ke čtení - 90 kB


       faksimile ke čtení - 90 kB

LÍCNÍ STRANA
RUBOVÁ STRANA