IKONOGRAFIE

 

Sv. Jakub Větší - útěcha poutníkova
Dr.Jiří Fajt, hostující profesor dějin umění Univerzity v Berlíně

 
Podle Nového Zákona byl sv. Jakub Větší se svým mladším bratrem sv. Janem Evangelistou jako první povolán Kristem mezi učedníky, kteří se ke Kristovi přidali a následovali jej na jeho pozemské pouti. Po Kristově spasitelské smrti se pak apoštolové rozešli do všech koutů světa, aby dále šířili Kristovo učení. Sv. Jakub Větší zemřel jako první mučednickou smrtí, když byl na příkaz krále Herodese v Jeruzalému sťat. Dva z jeho žáků převezli jeho tělo do severního Španělska.
Na počátku 9.století nechal král Alfonso II. nad apoštolovým hrobem postavit kostel, který se postupně ve stále větší míře stával oblíbeným cílem poutníků. Již kolem roku 1000 bylo Santiago de Compostela s hrobem prvního z apoštolů sv. Jakuba Většího, vedle Svatého Hrobu v Jeruzalému a hrobů sv.Petra a Pavla v Římě, nejvýznamnějším poutním místem, k němuž se sbíhaly stezky a cesty z celé Evropy.
V období od 10. do 15.století tak vznikaly kaple, kostely a chrámy zasvěcené sv. Jakubovi Většímu. Byly malovány rozsáhlé cykly přibližující věřícím apoštolovu legendu, řada soch vousatého muže s poutnickou holí a čepcem s charakteristickou mušlí připomínala, že právě pod ochranou sv.Jakuba Většího poutníci naleznou bezpečí a duchovní útěchu.sv. Jakub Větší za Žebnice
MISTR TÝNECKÉHO ZVĚSTOVÁNÍ

I západní průčelí drobného, původně hřbitovního kostelíka v Horní Libchavě je zakončeno štítem s převýšenou nikou, která byla kdysi určena k osazení nejspíše kamenné sochy patrona - sv. Jakuba Většího, jemuž je libchavský kostel zasvěcen. A i když současná tvář kostela odkazuje až k jeho novější historii - pozdně barokní přestavbě z roku 1736 a další z roku 1813, patrocinium kostela nasvědčuje jeho staršímu, možná ještě středověkému založení.

NAHORU